transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Nordic Countries [in "State of the Climate in 2007"]

Författare och institution:
Christine Achberger (Institutionen för geovetenskaper); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); J. Cappelen (-); S. Hellström (-); K.A. Iden (-); M. Jonsson (-); S. Saku (-)
Publicerad i:
Bulletin of the American Meteorological Society, 89 s. S146-S147
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
74643
Posten skapad:
2008-09-30 22:30
Posten ändrad:
2013-01-18 19:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007