transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The evident linkage of springtime NDVI over Eurasia with East Asian atmospheric circulation in summer

Författare och institution:
R. Mao (-); D.-Y. Gong (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Acta Meteorologica Sinica, 66 ( 4 ) s. 592-598
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
74635
Posten skapad:
2008-09-30 21:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007