transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medborgarskap, demokrati och mänskliga rättigheter: Från Chiapas till Argentina

Författare och institution:
Vicente Oieni (Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet)
Publicerad i:
Tyst, nu talar jag!, Humanistdagboken No 9, s. 205-214
ISBN:
91-7360-242-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Humanistiska fakultetsnämnden, GU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
demokrati, mänskliga rättigheter i Latinamerika, Chiapas, Argentina
Ytterligare information:
Översättning: Alvaro Susena. Populärvetenskaplig föreläsning hållen under humanistdagarna 1996.
Postens nummer:
74632
Posten skapad:
2008-09-30 19:45
Posten ändrad:
2008-12-19 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007