transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stärk varumärket - släpp in konsumenten i fabriken

Författare och institution:
Karin M. Ekström (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI)); Lars Norén (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
Marknadsorientering - Myter och möjligheter, s. 205-222
ISBN:
978-91-47-08892-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Varumärken utvecklas inte bara av producenter som äger varumärken utan konsumenter är i hög grad delaktiga. Marknadsförare behöver bli mer medvetna om hur konsumenter bidrar till att skapa innehåll och mening i ett varumärke. Det gamla synsättet att separera produktion och konsumtion, producenter och konsumenter som härrör från industrialiseringen gäller inte i dagens postmoderna globala marknad, som präglas av transparens och deltagande snarare än slutenhet och passivitet. Att bygga och utveckla varumärken är en kontinuerligt pågående process. Köpare och säljare möts på nya platser och varumärken skapas i nätverk som består av företag, konsumenter, media, reklamskapare etc. Genom att ta del av dessa aktörers olika berättelser kan man få en större förståelse för hur varumärken utvecklas. Två exempel på varumärkesbyggande tas upp i kapitlet. Det ena visar på hur konsumenter som medproducenter bidrar till att göra glas till konst. Det andra visar på hur det inom sjukvården sker en transformation från vård till hälsa, bl a genom de aktiviteter som konsumenten bidrar med. Ett framgångsrikt sätt i framtidens varumärkesbyggande kan vara att öppna upp produktionen och bjuda in konsumenten.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
74605
Posten skapad:
2008-09-30 12:49
Posten ändrad:
2013-06-28 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007