transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Postkolonial kritik

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Museion)
Publicerad i:
Den svårfångade relativismen. En uppslagsbok, red Sven-Eric Liedman, Torbjörn Tännsjö, Dag Westerståhl,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Bokförlaget Thales
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
postkolonial teori
Postens nummer:
74588
Posten skapad:
2008-09-30 09:26
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007