transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body water estimated by bioelectrical impedance in the Swedish elderly

Författare och institution:
Debashish Kumar Dey (-); Ingvar Bosaeus (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Bertil Steen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Int J Body Comp Res, 5 ( 3 ) s. 81-87
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
body water, BIA, elderly
Postens nummer:
74561
Posten skapad:
2008-09-29 15:42
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007