transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Income inequality in urban southwestern Africa

Författare och institution:
Åsa Stenman (Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet); Erika Ekström (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Working Paper presented at the seminar "Social Inequality in Africa" at the Scandinavian Institute of Africa Studies, September 19-21, 1997,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
economics, income inequality, southern Africa
Ytterligare information:
Published by the Department of Economics, Gothenburg University, August 1997 (?)
Postens nummer:
74535
Posten skapad:
2008-09-29 12:03
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007