transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transition in Nicaragua: Patterns of growth and stagnation

Författare och institution:
Renato Aguilar (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Åsa Stenman (Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet)
Publicerad i:
Presented at the 1995 Meeting of Latin American Studies Association, Washington D.C., September 28-30, 1995,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
macroeconomics, Nicaragua
Ytterligare information:
Published by Dept. of Economics, Göteborg University, 1995
Postens nummer:
74533
Posten skapad:
2008-09-29 11:41
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007