transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oxidative stress does not influence carotenoid mobilization and plumage pigmentation.

Författare och institution:
Caroline Isaksson (Zoologiska institutionen); Staffan Andersson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Proceedings of the Royal Society London - Biological sciences, 275 ( 1632 ) s. 309-14
ISSN:
0962-8452
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Oxidative stress has been suggested to create a link between 'good genes' and carotenoid coloration via an allocation conflict between external pigmentation and internal antioxidant functions. However, although carotenoid displays have been extensively investigated, there are no experimental tests of the antioxidant efficiency of carotenoids in vivo. We induced oxidative stress in a small passerine (the great tit, Parus major) under both carotenoid deprivation and supplementation, and investigated the effect on carotenoid mobilization (i.e. plasma) and allocation (i.e. deposition in feather incorporation and liver storage). We found no effects of the stressor on either mobilization or allocation of carotenoids. These results reject the previously suggested superior role of carotenoid's function as antioxidant in vivo with important implications for signal content and honesty.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
74503
Posten skapad:
2008-09-29 08:30
Posten ändrad:
2010-03-25 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007