transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kolam: A convergence of art and craft

Författare och institution:
Anna Laine (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
I - an eyepiece to the visual arts (Indian Habitat Centre quarterly newsletter), 6 ( 2 ) s. frontpage
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
74439
Posten skapad:
2008-09-26 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007