transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mer artrikt med lövträdsodling

Författare och institution:
Frank Götmark (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Göteborgs Posten, ( 20060505 ) s. 54
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
74393
Posten skapad:
2008-09-25 14:05
Posten ändrad:
2010-02-22 21:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007