transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Didaktiska studier från förskola och skola

Redaktör(er):
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Idag ökar kraven på att förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet. Förskollärare förväntas arbeta med att utveckla olika sorters förmågor och kunskaper hos små barn. Förskolan har också en läroplan med strävansmål som ska vägleda verksamheten. Hur kan lärare i förskolan, förskoleklassen och skolans först år arbeta målmedvetet pedagogiskt för att utveckla barns förståelse för olika aspekter av omvärlden? Hur utmanar och hjälper lärare barn att lära och hur svarar barnen på dessa utmaningar? I den här boken beskrivs en teori (variationsteori) om barns lärande, och en modell för hur man kan arbeta med att utveckla barns olika förmågor. Ett antal fallstudier beskriver hur lärare försöker utveckla barns kunnande inom en rad olika områden eller ”kunskapsämnen”: matematik, skrift, musik, fonetik, naturvetenskap och sociala förmågor. De möjligheter och svårigheter som lärare stöter på då de försöker arbeta systematisk och målinriktat med att utveckla små barns kunnande diskuteras.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Early childhood education;education
Postens nummer:
74377
Posten skapad:
2008-09-25 11:26
Posten ändrad:
2010-03-03 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007