transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Distant Warriors, Distant Peace Workers? Multiple Diaspora Roles in Sri Lanka’s Violent Conflict

Författare och institution:
Camilla Orjuela (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Global Networks: A Journal of Transnational Affairs, 8 ( 4 ) s. 436-452
ISSN:
1470-2266
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
transnational politics, diasporas, violent conflict, peace activism, Sri Lanka
Postens nummer:
74360
Posten skapad:
2008-09-25 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007