transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kyrklig elit - en möjlighet i en demokratisk organisation?

Författare och institution:
Ulrika Lagerlöf Nilsson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk Kyrkotidning, ( 34/35 ) s. 415-417
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
74338
Posten skapad:
2008-09-24 21:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007