transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"När etnicitet och religion möter folkrörelsetradition: De förtroendevalda inom etniska och religiösa organisationer" i Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige, red. A. Göransson

Författare och institution:
Ulrika Lagerlöf Nilsson (Historiska institutionen); Petra Pauli (Institutionen för arbetsvetenskap)
ISBN:
91-38-22340-6
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Fritzes
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
statsvetenskap, politik
Ytterligare information:
Rapport från integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram Ds 2005:12
Postens nummer:
74329
Posten skapad:
2008-09-24 16:48
Posten ändrad:
2008-09-24 22:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007