transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Breadcrumbs of Interaction: Situating Personal Information Management.

Författare och institution:
Tomas Lindroth (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Magnus Bergquist (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
NordiCHI 2008: Using Bridges, 18-22 October, Lund, Sweden,
ISBN:
978-1-59593-704-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
74306
Posten skapad:
2008-09-24 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007