transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychiatry's repressed past and its relevance for philosophy

Författare och institution:
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Philosophy, Ethics and Humanities in Medicine, 2 ( 22 )
ISSN:
1747-5341
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
Psychiatry, philosophy, diagnosis
Ytterligare information:
The paper is a critical comment to Damiaan Denys, "How new is the new philosophy of psychiatry?" (in the same issue of PEHM).
Postens nummer:
74271
Posten skapad:
2008-09-23 11:39
Posten ändrad:
2011-06-22 09:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007