transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consciousness

Författare och institution:
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen); Ingemar Nilsson (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
International Encyclopedia of the Social Sciences, 2d ed, Vol 2. Ed. W.A. Darity, s. 78-82
ISBN:
978-0080430768
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Macmillan Reference
Förlagsort:
Detroit
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Consciousness, introspection, history of psychology
Postens nummer:
74263
Posten skapad:
2008-09-23 10:13
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007