transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Genusforskningens gränser i ett nordiskt litteraturhistoriskt perspektiv"

Författare och institution:
Anna Nordenstam (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Gränser i nordisk litteratur. Borders in Nordic Literature IASS XXXVI 2006, Vol II, utgivare Clas Zilliacus, red. Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson , s. 609-616
ISBN:
978-951-765-420-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Åbo Akademis förlag
Förlagsort:
Åbo
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Nyckelord:
genus, feminology, kvinnokonferens 1975, Karin Westman Berg
Postens nummer:
74249
Posten skapad:
2008-09-22 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007