transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"'Jag tar på mej kavajen'. Om genus och sexualitet i Ninni Holmquists novell 'Kostym'"

Författare och institution:
Anna Nordenstam (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Moderniteter: Text, bild, kön. En vänbok till Ingrid Holmquist, red. Åsa Arping, Anna Nordenstam, Kajsa Widegård, s. 43-57
ISBN:
978-91-7061-051-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam förlag
Förlagsort:
Göteborg/Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Nyckelord:
Ninni Holmquist, novell, genus, queer, sexualitet
Postens nummer:
74248
Posten skapad:
2008-09-22 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007