transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Globalization and governance of uncertainty

Författare och institution:
Mattias Larsen (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Paper presented at the 12th EADI Conference on Global Governance for Sustainable Development: The Need for Policy Coherence and New Partnerships, Geneva, Switzerland, 24-28 June 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
globalization, governance
Postens nummer:
74211
Posten skapad:
2008-09-22 11:45
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007