transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intergenerational interests, uncertainty and discrimination I: Conceptualising the process of declining child sex ratios in India

Författare och institution:
Mattias Larsen (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning); Neelambar Hatti (-)
Publicerad i:
Sociological Bulletin, 58 ( 1 )
ISSN:
0038-0229
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
declining sex ratios, population dynamics, India
Postens nummer:
74207
Posten skapad:
2008-09-22 11:10
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007