transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”De revolutionära stålpennorna”. En duell om kvinnoromanen och kritiken år 1841

Författare och institution:
Åsa Arping (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser, red. Åsa Arping och Mats Jansson, s. 54-68
ISBN:
978-91-7139-812-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brutus Östlings Bokförlag Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
litteraturkritik, genus, svenskt 1840-tal, Wendela Hebbe
Postens nummer:
74115
Posten skapad:
2008-09-17 18:20
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007