transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser

Redaktör(er):
Åsa Arping (Litteraturvetenskapliga institutionen); Mats Jansson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-91-7139-812-3
Antal sidor:
520
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Brutus Östlings Bokförlag Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Teatervetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
litteraturkritik, dramatik, humaniora
Postens nummer:
74114
Posten skapad:
2008-09-17 18:17
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007