transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Rhetoric for the Ear and the Eye in Seventeenth- and Eighteenth-Century Sweden"

Författare och institution:
Stina Hansson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Rhetoric and Literature i Finland and Sweden 1600-1900, Nordic Studies in the History of Rhetoric, 2 s. 1-26
ISSN:
978-87-988829-1-6
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
74090
Posten skapad:
2008-09-17 11:23
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007