transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A couple hours:On non-occurrence of OF after partitive English nouns

Författare och institution:
Göran Kjellmer (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 55 ( 3 ) s. 293-312
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
74052
Posten skapad:
2008-09-16 14:02
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007