transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of the car for subjective well-being: A study of people changing transport behavior

Författare och institution:
Lars E. Olsson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI)); Cecilia Jakobsson (Psykologiska institutionen & Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Amelie Gamble (Psykologiska institutionen & Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Tommy Gärling (Psykologiska institutionen & Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Publicerad i:
Paper presented at the 4th international conference on traffic and transport psychology, Washington DC, USA.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
74047
Posten skapad:
2008-09-16 13:50
Posten ändrad:
2013-07-08 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007