transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From teaching to studenting? Politics of learning and classroom interaction: Notes on the making of historical comparative studies.

Författare och institution:
Martin Harling (Institutionen för pedagogik och didaktik); Michael Hansen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Paper presented at ECER, 10-12 september 2008, Gothenburg, Sweden, 2008
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education, interaction, teaching, comparative study, historic comparison
Postens nummer:
74017
Posten skapad:
2008-09-15 18:39
Posten ändrad:
2010-01-18 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007