transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can education affect pro-social behavior? Cops, economists and humanists in social dilemmas

Författare och institution:
Ali M. Ahmed (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
International Journal of Social Economics, 35 ( 4 ) s. 298-307
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
73999
Posten skapad:
2008-09-15 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007