transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are lesbians discriminated against in the rental housing market? Evidence from a correspondence testing experiment

Författare och institution:
Ali M. Ahmed (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Lina Andersson (-); Mats Hammarstedt (-)
Publicerad i:
Journal of Housing Economics, 17 ( 3 ) s. 234-238
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
73998
Posten skapad:
2008-09-15 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007