transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Discrimination in the rental housing market: A field experiment on the internet

Författare och institution:
Ali M. Ahmed (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Mats Hammarstedt (-)
Publicerad i:
Journal of Urban Economics, 64 ( 2 ) s. 362-372
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
73997
Posten skapad:
2008-09-15 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007