transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical and psychometric validation of a questionnaire module, the EORTC QLQ-OG25, to assess health-related quality of life in patients with cancer of the oesophagus, the oesophago-gastric junction and the stomach

Författare och institution:
Pernilla Lagergren (-); Peter Fayers (-); Thierry Conroy (-); Hubert J Stein (-); Orhan Sezer (-); Richard Hardwick (-); Eva Hammerlid (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Andrew Bottomley (-); Eric Van Cutsem (-); Jane M. Blazeby (-)
Publicerad i:
European Journal of Cancer, 43 s. 2066-2073
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-OES18, EORTC QLQ-STO22
Postens nummer:
73994
Posten skapad:
2008-09-15 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007