transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Acting Bodies?! The diagnostic gaze and bodies that matter, within the psychiatric assessment of transsexualism.

Författare och institution:
Signe Bremer (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presenterat på: “TransSomatechnics: Theories and practises of transgender embodiment. A Transdisciplinary International Conference” (Kanada/Vancouver 1-3 maj 2008),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
transsexualism, psykiatri, kropp, materialitet, genus
Postens nummer:
73959
Posten skapad:
2008-09-12 14:41
Posten ändrad:
2010-02-12 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007