transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sjukgymnasten – vart tog 'han' vägen? En undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934

Författare och institution:
Anders Ottosson (Historiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från Historiska institutionen i Göteborg, ISSN 1100-679X; nr 10
ISBN:
9188614-56-5
Antal sidor:
406
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Eget förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Professionsforskning, historia, sjukgymnastik, idrottshistoria, gymnastiklärare, maktkamp, könskrig, avmaskulinisering, ortopedi, medicinhistoria
Ytterligare information:
Ursprungligen utgiven som dissertation, Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 2005
Postens nummer:
73948
Posten skapad:
2008-09-12 12:46
Posten ändrad:
2010-10-08 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007