transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rhetoric, Morals, and Patriotism in Early Swedish Literature: Georg Stiernhielm’s Hercules (1658)

Författare och institution:
Mats Malm (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600–1900 (Nordic Studies in the History of Rhetoric 2), Copenhagen 2008 ,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
73903
Posten skapad:
2008-09-10 22:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007