transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stilsorternas ideologi. Fraktur och antikva i stormaktstidens Sverige

Författare och institution:
Mats Malm (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Barock. Historia–Litteratur–Konst, Warszawa 2008, s. 143–161
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
73901
Posten skapad:
2008-09-10 22:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007