transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minskat inflytande och ökad risk för utslagning - Industriarbetares möjligheter sämre på äldre dagar

Författare och institution:
Björn Ohlsson (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Hållbart arbetsliv eller lönsamhet? Nordisk arbetslivsforskningskonferens 6-7 maj 2008 i Växjö,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I min kommande avhandling undersöker jag äldre industriarbetares syn på sitt arbetsliv, samt deras möjligheter att arbeta till 65 års ålder. Min ambition är att visa hur både deras kulturella bakgrund och deras erfarenheter av många års arbete inom industrin har påverkat dem. Jag är särskilt intresserad av de förändringar som skett under de enskilda arbetarnas arbetsliv och vilket inflytande de har haft över dessa, samt hur förändringar på arbetsplatsen har inverkat. En av mina informanter kan exemplifiera situationen för de äldre industriarbetare som jag har intervjuat. Rajna kommer från Jugoslavien och började på Volvo Torslandaverken 1976, 22 år gammal. Hon var nöjd med lönen, arbetstiderna och den sociala gemenskapen och blev kvar. Vid 51 års ålder arbetar hon med att montera inre fronter till bilarna på en senioravdelning med fasta arbetsstationer och 80-procentig arbetstakt. Hon är sjukskriven på halvtid för sitt knä, men hoppas kunna arbeta till 60, då hon gärna tar avgångspension. Det fysiska arbetet har slitit på hennes kropp. Åren av underordning och anpassning har skapat en känsla av maktlöshet och trötthet. Plötsliga förändringar på arbetsplatsen har splittrat arbetskamrater, tvingat henne att byta arbetsuppgifter och gör att hon känner oro över var hon kommer att hamna nästa gång en avdelning läggs ned eller verksamheten rationaliseras. Någon möjlighet att få ett arbete utanför Volvo ser hon inte. Min undersökning visar att Volvoarbetarnas inflytande över sitt arbetsliv tenderar att avta med stigande ålder när de passerat 45 år, både på den enskilda arbetsplatsen och i arbetslivet som helhet. Även förändringarna på arbetsplatsen har varit till nackdel för de äldre. Samtidigt som arbetet har blivit fysiskt lättare de senaste 20 åren, har intensiteten ökat, genom ny teknik och ökat fokus på rationaliseringar. Många yrkesarbeten har försvunnit, liksom de lättare arbetena bredvid löpande bandet. Särskilda senioravdelningar med lägre arbetstakt avvecklas och facket är fullt upptaget med att kämpa för anställningstrygghet och avvisa företagets hot om att flytta produktion. Marknadskrafternas allt mer dominerande roll har gjort att företaget inte behöver ta samma hänsyn till arbetarna och deras organisationer. Återkommande förtidspensioneringar är företagets sätt att minska och föryngra personalstyrkan. En lösning som uppskattas av de flesta äldre, men som går tvärs emot politikernas vilja att få människor att stanna kvar längre i arbetslivet. Undersökningen visar att ålder och klass är betydelsefulla faktorer för minskat inflytande och ökad risk för utslagning inom bilindustrin, där lönsamhet i allmänhet går före satsningar på ett hållbart arbetsliv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
arbetsliv, industriarbetare, inflytande, äldre, klass
Postens nummer:
73894
Posten skapad:
2008-09-10 17:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007