transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Markets, Business and Sustainable Repositioning

Författare och institution:
Rolf Wolff (-); Olof Zaring (Institutionen för miljösystemanalys, Chalmers)
Redaktör(er):
Anders Biel (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Individual and Structural Determinants of Environmental Practice, edited by Anders Biel, Bengt Hansson and Mona Mårtensson , s. 91-114
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Ashgate Publishing Limited
Förlagsort:
Hants, England
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
73890
Posten skapad:
2008-09-10 17:30
Posten ändrad:
2015-05-27 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007