transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Typografisk birytmik hos Bengt Emil Johnson

Författare och institution:
Johan Alfredsson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja. (red. Sissel Furuseth & Lisbeth Stenberg), s. 291-301
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Retorik
Nyckelord:
typografisk birytmik, birytmik, typografi, Bengt Emil Johnson, Skuggsång, poesi, fri vers, Eva Lilja, Marjorie Perloff, metrik, talrytm, prominens
Postens nummer:
73810
Posten skapad:
2008-09-09 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007