transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fyra blöjbarn ser på tv - en deskriptiv analys

Författare och institution:
Karolina Westling (Institutionen för kultur, estetik och medier); Åsa Bergman (Institutionen för kultur, estetik och medier); Kajsa Paulsson (Institutionen för kultur, estetik och medier); Margareta Rönnberg (-); Ulrika Fägersten (-)
Publicerad i:
Blöjbarnsteve. Om hur barn under 3 år upplever tv och leker med fjärrtroll,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
73802
Posten skapad:
2008-09-09 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007