transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patocka, Jan: Kätterska essäer om historiens filosofi

Författare och institution:
Martin Wiklund (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Historisk Tidskrift , ( 2008:2 ) s. 245-247
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
73773
Posten skapad:
2008-09-08 18:03
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007