transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärdering av tre pilotprojekt rörande samverkan i samhällsbyggande med fokus på morgondagens äldre

Författare och institution:
Östen Ohlsson (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Working paper in studies of organization and society / Företagsekonomiska institutionen (online), ISSN 1651-8101; nr 2008:3
ISBN:
1651-8101
Antal sidor:
21
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Studien handlar om tre försöksprojekt i Göteborg. Avsikten var att med hjälp av samverkansprojekt skapa en stadsplaneprocess där den åldrande befolkningen fokuserades. Tre stadsdelar involverades; Askim, Biskopsgården och Lärjedalen. I samverkan ingick Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret samt fastighetsägarna. Direktiven till projekten handlade både om probleminventering och om att initiera byggnation av så kallat seniorboende. Projekten blev mycket olika. Biskopsgården engagerade en medborgargrupp som tog fram förslag på byggnationer. Resultatet blev förslag på fyra objekt. Lärjedalen engagerade Chalmers tekniska högskola som utarbetade ett antal förslag på hur en angiven tomt skulle kunna exploateras för seniorboende. Ytterligare ett objekt diskuterades. Askim hade inget tydligt objekt att redovisa vid projekttidens utgång. Förutsättningarna i Askim är inte desamma, och den ursprungliga projektledaren sluttade mitt under projekttiden, vilket kan ha påverkat förloppet. Den mjuka delen av projekten var svår att bedöma, men kartläggningar och kunskapsutbytet verkar ha varit livligare i Askim och Lärjedalen än i Biskopsgården. De utpekade parterna samverkade enligt plan. De centrala förvaltningarna var dock tämligen motvilliga. Frågan är om denna organisatoriska komplexitet var nödvändig. De uppgifter som förelagts samverkansgrupperna var vare sig så komplexa eller brådskande att den komplicerade organisationen hade behövts.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Samverkan, seniorboende, stadsbyggnad, utvecklingsarbete, komplexitet
Postens nummer:
73733
Posten skapad:
2008-09-08 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007