transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En studies göranden och låtanden. Verbanvändning vid en grammatisk metonymi

Författare och institution:
Mall Stålhammar (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Nog Ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren, s. 328–334
ISBN:
978-91-974747-4-0
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Användandet av animata verb i kombination med det inanimata, abstrakta subjektet "studie" undersöks, som ett exempel på metonymi.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
metonymi, animat verb med icke-animat subjekt
Postens nummer:
73732
Posten skapad:
2008-09-08 11:26
Posten ändrad:
2009-01-20 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007