transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Living in World of Warcraft: The thoughts and experiences of ten young people

Att leva i World of Warcraft: Tio ungdomars tankar och erfarenheter

Författare och institution:
Jonas Linderoth (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Ulrika Bennerstedt (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
ISBN:
1102-447X
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
The Swedish Media Council
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The study consists of interviews with a number of young players about their lives in relation to the game, both online and off. The teenagers stories reveal the attraction, as well as the conflicts that may arise. Living in World of Warcraft provides a unique insight into the effects of extensive online playing, adding nuance to the picture generally reflected in the newspapers and on TV.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
73678
Posten skapad:
2008-09-05 14:36
Posten ändrad:
2009-09-14 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007