transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samspel och sammanbrott - en humanekologisk studie av överbetningsproblematiken i Tanzania

[Uppsats på fördjupningskurs i humanekologi]

Författare och institution:
Ingrid Ekenberg (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi); Peter Olsson (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Humanekologiska rapporter / Avdelningen för humanekologi, Göteborgs universitet, ISSN 0281-6695; nr 04
Antal sidor:
38
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Avdelningen för humanekologi, GU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1984
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Postens nummer:
73650
Posten skapad:
2008-09-05 12:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007