transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changing infrastructures of prospective vision.

Architectural knowledge and the tools of the trade

Författare och institution:
Jonas Ivarsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Paper presented at the International Society for Cultural and Activity Research Conference. San Diego, CA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
73645
Posten skapad:
2008-09-05 11:44
Posten ändrad:
2010-01-21 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007