transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Generating UML Domain Models from DAML+OIL Ontologies

Författare och institution:
L. Kuzniarz (-); Miroslaw Staron (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Software Engineering Research and Practice in Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
73598
Posten skapad:
2008-09-04 21:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007