transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Students as Subjects in Software Engineering Experimentation

Författare och institution:
L. Kuzniarz (-); Miroslaw Staron (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Claes Wohlin (-)
Publicerad i:
Software Engineering Research and Practice (Conference), s. 19-24
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Nyckelord:
Empirical studies, experiment
Postens nummer:
73590
Posten skapad:
2008-09-04 21:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007