transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Empirical Study on Using Stereotypes to Improve Understanding of UML Models

Författare och institution:
L. Kuzniarz (-); Miroslaw Staron (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Claes Wohlin (-)
Publicerad i:
International Workshop on Program Compehension, IEEE, s. 14-23
ISBN:
0-7695-2149-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Nyckelord:
program comprehension, understanding
Postens nummer:
73589
Posten skapad:
2008-09-04 21:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007