transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk Rättspraxis - Sjörätt och annan transporträtt 2001-2005

Författare och institution:
Svante O. Johansson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
SvJT, årg. 93 s. 292-345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Speciell avtalsrätt
Postens nummer:
73571
Posten skapad:
2008-09-04 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007